Zberný dvor bude zatvorený od 24.12.2021 do 3.1.2022.

[2021-12-14]
Zberný dvor bude zatvorený od 24.12.2021 do 3.1.2022.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond