Oznámenie o uloženie listovej zásielky na pošte Eva Rutová, Dominik Danihel, Matúš Mitter, Miroslav Kurčinka, Róbert Scheimer, Božena Lakatošová, Iveta Keresztesová, Erik Varga, Pavol Stojka, Mária Šarkoziová, Martin Stojka

[2021-12-13]

Prílohy

  • Oznámenie o uloženie listovej zásielky na pošte Eva Rutová, Dominik Danihel, Matúš Mitter, Miroslav Kurčinka, Róbert Scheimer, Božena Lakatošová, Iveta Keresztesová, Erik Varga, Pavol Stojka, Mária Šarkoziová, Martin Stojka PDF [242 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond