Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Andrej Vereš, Jaroslav Švec, Tomáš Slíž, Dávid Kortiš, Anton Bílený, Lucián Lakatoš, Igor Molnár, Samanta Lakatošová, Nikoleta Stojková, Erik Horský, Jana Hvojníková

[2021-12-08]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Andrej Vereš, Jaroslav Švec, Tomáš Slíž, Dávid Kortiš, Anton Bílený, Lucián Lakatoš, Igor Molnár, Samanta Lakatošová, Nikoleta Stojková, Erik Horský, Jana Hvojníková PDF [241 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond