Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Rastislav Páleník, Radim Hanzel, František Rózsa, Attila Rózsa, Jana Pavelková

[2021-12-02]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Rastislav Páleník, Radim Hanzel, František Rózsa, Attila Rózsa, Jana Pavelková PDF [237 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond