Žiaci druhého stupeň základných škôl v Seredi sa aj naďalej vzdelávajú prezenčne.

[2021-12-01]
Už od včera informujú celoslovenské  médiá o tom, že v okrese Galanta žiaci druhého stupňa základných škôl prechádzajú na dištančné vzdelávanie.
Uvedená informácia je nepravdivá.
 
Regionálna hygienička MUDr. Iveta Šuleková vydala Vyhlášku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante č. 274 zo dňa 30. 11. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode mesta Galanta.  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_274.pdf
Uvedená vyhláška zakazuje prezenčné vzdelávanie len v územnom obvode mesta Galanta.
 
Na druhom stupni v základných školách v Seredi pokračuje prezenčné vzdelávanie. Dištančne sa vzdelávajú len žiaci v triedach s potvrdeným pozitívnym výsledkom testu.
 
Vážení rodičia,
Aktuálne pravdivé informácie nájdete vždy na internetových stránkach škôl  a Vašej EDUpage.
 
Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond