Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Michaela Vágóová, Attila Rózsa, Aneta Rózsová

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond