Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ľudmila Batošková, Matej Ševčík, Miroslava Maruniaková, Štefan Jánoška, Ivana Horská, Ján Hodúr, Peter Stojka, Sonia Krajčovičová

[2021-04-09]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ľudmila Batošková, Matej Ševčík, Miroslava Maruniaková, Štefan Jánoška, Ivana Horská, Ján Hodúr, Peter Stojka, Sonia Krajčovičová PDF [240 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond