Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemkov na Dolnočepeňskej, Vinárskej a Novomestskej ulici v Seredi

[2021-04-07]

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemkov na Dolnočepeňskej, Vinárskej a Novomestskej ulici v Seredi PDF [760 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond