Vstup na mestský úrad od 2.11.2020

[2020-11-01]
Pri vchode na mestský úrad bude od pondelka 2.11.2020 naďalej stála služba, ktorá Vás usmerní na návštevu kancelárií úradu. Použijete prosím dezinfekciu rúk a preukážete sa, že máte na svoje meno vystavený „negatívny certifikát z celoplošného testovania“, resp. negatívny RT-PCR test, vykonaný po 29. 10. 2020. Ak uvedenými potvrdeniami nedisponujete – využite prosím na komunikáciu s pracovníkmi mestského úradu telefonické či mailové kontakty, ktoré sú uvedené na webovom sídle mesta Sereď https://www.sered.sk/s173_kompletny-zoznam-kontaktov 
 
Spojovateľka a podateľňa:    031/789 2392, 031/789 2393   
Matrika:  031/789 22 15, 0905 556 879
Opatrovateľky:   0903 243 093                                       
Školský úrad:  0918 450 853
Stavebný úrad:   0918 450 852, 0907 642 166                                        
Životné prostredie a odpady:  0948 340 037
Pre platby: využite prosím elektronické bankovníctvo
 
Pracujeme v práci ako v bežnom období:
- overujeme písomnosti,
- v činnosti je pokladňa pre hotovostné či bankomatové platby,
- pracujú všetky oddelenia a referáty mestského úradu
- pracuje údržba mesta
 
Zberný dvor je opäť otvorený pre verejnosť ako v bežnom období (v pondelky je zatvorený). Samozrejme len pre obyvateľov mesta Sereď a tiež s „negatívnym certifikátom“.
 
Radi by sme obnovili na víkend predaj v Zámockom parku (trh – bývalé záhradkárstvo). Uvidíme ako nám to dovolia na budúci platné opatrenia RÚVZ. O tomto budeme dodatočne informovať počas týždňa mestským rozhlasom, na úradnej tabuli či webstránke mesta.

 
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond