Odporučenie pre obyvateľov mesta Sereď na voľbu odberného miesta pre testovanie – podľa ulíc

[2020-10-28]
Ulica Odberné miesto
8.mája TJ Rozkvet, Jelšová ul. 
A.Hlinku Športová   hala Sokolovňa, Kostolná ul. - vchod na tribúnu
Amazonská Mestský   úrad, Námestie republiky 1176/10 - vchod cez rampu napravo od vchodu do MsÚ -   bezbariérový
Bratislavská Mestský   úrad, Námestie republiky 1176/10 - vchod cez rampu napravo od vchodu do MsÚ -   bezbariérový
Cukrovarská Dom   kultúry, Školská ul. - vstup z Mlynárskej ul.
Čepeňská ZŠ   Komenského, Komenského ul. 1227/8 - hlavný vchod budova A
D.Štúra ZŠ   Fándlyho, Fándlyho 763/7A - hlavný vchod
Dlhá Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Dolnočepeňská TJ Rozkvet, Jelšová   ul. 
Dolnomajerská Futbalový   štadión, Športová ul., hlavná tribúna
Dolnostredská Dom   kultúry, Školská ul. - vstup pred estrádnou sálou
Družstevná Futbalový   štadión ŠKF Horný Čepeň
Fándlyho ZŠ   Fándlyho, Fándlyho 763/7A - hlavný vchod
Fraňa Kráľa Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Garbiarska Veterán   club, Starý most - vchod pred mostom do Campingu - bezbariérový
Hornočepeňská Futbalový   štadión ŠKF Horný Čepeň
Hornomajerská Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Hrnčiarska Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Hviezdoslavova Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Ivana Krasku Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Jasná TJ Rozkvet, Jelšová   ul. 
Jelšová TJ Rozkvet, Jelšová   ul. 
Jesenského ZŠ   Komenského, Komenského ul. 1227/8 - hlavný vchod budova A
Jilemnického Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Južná Mestský   úrad, Námestie republiky 1176/10 - vchod cez rampu napravo od vchodu do MsÚ -   bezbariérový
Kasárenská Mestský   úrad, Námestie republiky 1176/10 - vchod cez rampu napravo od vchodu do MsÚ -   bezbariérový
Komenského ZŠ   Komenského, Komenského ul. 1227/8 - hlavný vchod budova A
Krásna Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Krátka Futbalový   štadión ŠKF Horný Čepeň
Krížna Futbalový   štadión ŠKF Horný Čepeň
Kukučínova Dom   kultúry, Školská ul. - vstup z Mlynárskej ul.
Kúpeľné nám. Športová   hala Sokolovňa, Kostolná ul. - vchod na tribúnu
Kuzmányho Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Ľ.Podjavorinskej Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Legionárska Futbalový   štadión, Športová ul., hlavná tribúna
Lipová Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Lúčna TJ Rozkvet, Jelšová   ul. 
M.R.Štefánika Športová   hala Sokolovňa, Kostolná ul. - vchod na tribúnu
Malá ulička Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Malý háj Mestský   úrad, Námestie republiky 1176/10 - vchod cez rampu napravo od vchodu do MsÚ -   bezbariérový
Matičná Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Mierová Futbalový   štadión ŠKF Horný Čepeň
Mládežnícka Dom   kultúry, Školská ul. - vstup pred estrádnou sálou
Mlynárska Dom   kultúry, Školská ul. - vstup pred estrádnou sálou
Murgašova TJ Rozkvet, Jelšová   ul. 
Námestie   slobody Veterán   club, Starý most - vchod pred mostom do Campingu - bezbariérový
Nová Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Novomestská Dom   kultúry, Školská ul. - vstup pred estrádnou sálou
Nový Majer Mestský   úrad, Námestie republiky 1176/10 - vchod cez rampu napravo od vchodu do MsÚ -   bezbariérový
Obežná Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Orechová Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Parková Veterán   club, Starý most - vchod pred mostom do Campingu - bezbariérový
Pažitná Mestský   úrad, Námestie republiky 1176/10 - vchod cez rampu napravo od vchodu do MsÚ -   bezbariérový
Pekárska Športová   hala Sokolovňa, Kostolná ul. - vchod na tribúnu
Pionierska Futbalový   štadión ŠKF Horný Čepeň
Pivovarská Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Pod hrádzou Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Podzámska Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Poľná Mestský   úrad, Námestie republiky 1176/10 - vchod cez rampu napravo od vchodu do MsÚ -   bezbariérový
Poštová Športová   hala Sokolovňa, Kostolná ul. - vchod na tribúnu
Považský breh Dom   kultúry, Školská ul. - vstup pred estrádnou sálou
Pribinova Mestský   úrad, Námestie republiky 1176/10 - vchod cez rampu napravo od vchodu do MsÚ -   bezbariérový
Priečna Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Rovná Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Severná TJ Rozkvet, Jelšová   ul. 
Sládkovičova Futbalový   štadión ŠKF Horný Čepeň
Slnečná Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Slnečná II Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
SNP Športová   hala Sokolovňa, Kostolná ul. - vchod na tribúnu
Spádová Športová   hala Sokolovňa, Kostolná ul. - vchod na tribúnu
Starý most Veterán   club, Starý most - vchod pred mostom do Campingu - bezbariérový
Strednočepeňská TJ Rozkvet, Jelšová   ul. 
Stromová TJ Rozkvet, Jelšová   ul. 
Svätoplukova TJ Rozkvet, Jelšová   ul. 
Š. Moyzesa Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Šintavská Veterán   club, Starý most - vchod pred mostom do Campingu - bezbariérový
Školská Dom   kultúry, Školská ul. - vstup z Mlynárskej ul.
Športová Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Šulekovská Futbalový   štadión ŠKF Horný Čepeň
Tehelná Futbalový   štadión ŠKF Horný Čepeň
Topoľová Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Trnavská   cesta Mestský   úrad, Námestie republiky 1176/10 - vchod cez rampu napravo od vchodu do MsÚ -   bezbariérový
trvalý pobyt mesto Sereď Futbalový   štadión, Športová ul., hlavná tribúna
Vážska  TJ Rozkvet, Jelšová   ul. 
Veterná TJ Rozkvet, Jelšová   ul. 
Vinárska Športová   hala Sokolovňa, Kostolná ul. - vchod na tribúnu
Vojanská Amfiteáter,   Parková ul. - bezbariérový
Vonkajší rad Mestský   úrad, Námestie republiky 1176/10 - vchod cez rampu napravo od vchodu do MsÚ -   bezbariérový
Vysoká Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
Záhradná Športová   hala Sokolovňa, Kostolná ul. - vchod na tribúnu
Železničná Denné   centrum pre seniorov, Jesenského ul., vchod od pohostinstva
 

Odberné miesta na testovanie COVID-19

Prílohy

  • Odporučenie pre obyvateľov mesta Sereď na voľbu odberného miesta pre testovanie – podľa ulíc PDF [436 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond