Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Róbert Scheimer, Eva Rutová

[2020-06-19]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Róbert Scheimer, Eva Rutová PDF [195 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond