Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ján Michalka, Helena Stojková r. 1979, Jaroslav Kubát, Róbert Scheimer

[2020-06-15]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ján Michalka, Helena Stojková r. 1979, Jaroslav Kubát, Róbert Scheimer PDF [200 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond