Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže "Poskytovanie služby vo verejnom záujme v osobnej doprave"

[2020-06-04]

Prílohy

  • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže "Poskytovanie služby vo verejnom záujme v osobnej doprave" PDF [1.02 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond