Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Štefan Majnek, Zlatica Stojková

[2020-06-02]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Štefan Majnek, Zlatica Stojková PDF [197 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond