Zmena organizácie dopravy SAD Dunajská streda

[2020-05-28]
Vážení cestujúci,
na základe rozhodnutia župana TTSK Vám oznamujeme, že s platnosťou od 01.06.2020 bude verejná autobusová doprava naďalej prevádzkovaná v prázdninovom režime, s posilnením vybraných spojov.
Naďalej platí podmienka ochrany cestujúcej verejnosti a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o:
  - maximálne uprednostňovanie bezhotovostnej platby (dopravnej karty), čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
  - maximálne využívanie možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty, pričom dostupnosť kreditu môže nastať až o 24 hod. a dopravná karta, resp. kredit sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse dopravcu, u ktorého bol vklad realizovaný,
  - sledovanie našej webovej stránky, ktorá informuje o prípadných zmenách.
Cestovné poriadky od 1.6.2020 nájdete aj na našom webe https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny
 
SAD Dunajská Streda, a.s. ďalej oznamuje, že tieto opatrenia platia aj pre MHD v meste Galanta a Sereď.
 
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond