Povinnosť rodičov nahlásiť záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole a žiaka v základnej škole

[2020-05-25]
Vážení rodičia detí materských škôl a žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl:
 
Už len do utorka 26. Mája 2020 môžete nahlásiť v materských školách a základných školách svoj záujem, resp. nezáujem, či sa vaše dieťa zúčastní od 1. júna 2020 vyučovania.
 
V prípade ignorovania tejto povinnosti Vaše deti nebudú môcť navštevovať materské školy a základné školy, nakoľko riaditeľky nebudú vedieť zabezpečiť priestorové, personálne a materiálne podmienky v súlade s usmerneniami Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva.
 
Informácie k nahláseniu záujmu nájdete na stránkach materských škôl:
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond