Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Dávid Bojňanský, Jakub Talaba, Attila Rózsa, Slavomír Dubský, Eva Rutová

[2020-05-22]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Dávid Bojňanský, Jakub Talaba, Attila Rózsa, Slavomír Dubský, Eva Rutová PDF [199 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond