Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Radim Hanzel, Dagmar Trnková

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond