Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Simona Petrášová, Iveta Martinkovičová, Iveta Štibrányová, Martin Stojka, Ľubomír Karásek, Peter Kozmér, Marta Marcineková, Mária Kurucová

[2020-05-15]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Simona Petrášová, Iveta Martinkovičová, Iveta Štibrányová, Martin Stojka, Ľubomír Karásek, Peter Kozmér, Marta Marcineková, Mária Kurucová PDF [199 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond