Oznámenie o uložení zásielky na pošte Miroslava Kňažíková, Peter Mihálik, Beáta Vlnková, Alexander Pusztakurti, Ingrida Dukayová, Karol Kuchta, Igor Čaradi

[2019-08-23]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení zásielky na pošte Miroslava Kňažíková, Peter Mihálik, Beáta Vlnková, Alexander Pusztakurti, Ingrida Dukayová, Karol Kuchta, Igor Čaradi PDF [279 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond