Pozvánka 75. výročie SNP

[2019-08-14]
 P O Z V Á N K A
   
Mestský úrad Sereď a  Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
 v Seredi Vás pozýva na pietny akt kladenia vencov
pri príležitosti osláv  75. výročia Slovenského
národného povstania, ktoré sa uskutoční  dňa          
                                   
   
28. augusta 2019 o 15.00 hodine
pri pomníku hrdinov SNP
v Zámockom parku v Seredi
                                                               
Ing. Martin Tomčányi
                                                                                                              primátor mesta Sereď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond