Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Iveta Ševčíková, Stanislav Kršek

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond