Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Michal Polednák, Milan Jaček, Tatiana Margetová, Marek Vaško, Martin Stojka

[2018-07-11]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018