Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Andrej Maderič, Silvia Gréčová

[2018-07-09]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018