Oznámenie o uložení zásielky na pošte Gregáňová Marela, Bombera Jozef, Kučera Peter

[2018-07-06]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018