Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Daniel Pavlovič, Lucián Lakatoš, Erika Karvayová

[2018-07-04]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018