Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Jana Palovová, Eva Lukačíková, Roman Joštiak, Ján Šulan, Mgr. Ľubica Sýkorová

[2018-07-02]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018