Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Róbert Benko, Vladimír Voros, Marián Kišš, Marián Zemko, Veronika Harvayová, Stanislav Líška, Martin Stojka, Lucia Dubravcová

[2018-06-28]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018