Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Soňa Krajčovičová, Mária Linková, Vladimír Golej, Vladimír Vöröš, Radoslav Lamanec

[2018-06-27]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018