Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi konaného dňa 25.06.2018

[2018-06-22]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018