Oznámenie o uložení zásielky na pošte Róbert Scheimer, Renáta Lakatošová, Radoslav Lamanec, Ivan Novák

[2018-06-21]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018