Oznámenie o uložení zásielky na pošte Vladimír Turinič, Adriana Svrčíková

[2018-06-20]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018