Oznámenie o uložení zásielky na pošte Ján Baláž, Peter Straňák

[2018-06-18]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018