Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Róbert Benko, Margita Borsosová, Michaela Vágóová, Róbert Kollárik, Miroslava Benedeková, Ľubomír Karásek

[2018-06-15]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018