Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Štefan Jánoška, Renáta Lakatošová, Helena Stojková, Ingrid Lakatošová, Peter Žák, Ľudmila Batošková

[2018-06-06]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018