Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marián Kišš, Dušan Paľov, Štefan Jánoška, Pavol Stojka

[2018-06-05]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018