Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Imrich Šarkozy, Helena Stojková, Peter Lakatoš, Zlatica Stojková, Ivana Horská, František Mizera, Milan Varjan, Alena Chromeková, Renáta Stojková, Michal

[2018-06-04]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018