Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Milan Polák, Ľubica Sýkorová, Noszkay Tomáš, Martin Stojka

[2018-05-30]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018