Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Mário Lakatoš, Jozef Jančula, Adriana Holčeková, Alena Chromeková, Roman Vaňovček

[2018-05-28]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018