Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Milan Jaček, Beáta Brziaková

[2018-05-17]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018