Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Vladimír Jankovič, Miroslava Kňažíková, Martin Stojka, Mário Lakatoš, Beáta Juhászová, Margita Borsosová, Štefan Majnek

[2018-05-15]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018