Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Vladimír Voroš, Marek Molnár, Aneta Delinčáková, Iveta Ševčíková, Martin Babindai ,Silvia Bihariová, Lucia Gajdošíková, Helena Lakatošová, Miroslav Mizer

[2018-05-14]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018