Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Jana Bočáková, Mário Mozola, Vladimír Voroš, Margita Borsosová, Ivana Horská

[2018-05-11]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018