Oznámenie o uložení zásielky na pošte Peter Lakatoš, Emil Vyhnálek, Marcela Gregaňová, Štefan Kudri, Miroslava Banedeková

[2018-05-07]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018