Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsU

[2018-05-07]

V prílohe

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018