Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Alena Chromeková, Ingrid Lakatošová, Norbert Scherhaufer

[2018-05-04]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018