Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Miroslava Benedeková

[2018-05-03]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018