Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Titus Holič, Ľuboš Joštiak, Ján Polednák, Jaroslav Kubát, Marián Lakatoš, Jana Barteková

[2018-04-30]

V prilohe

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018