Štúdia parkovania a zjednosmernenia na ulici Fándlyho, Sereď

[2018-04-18]

V záujme zlepšenia a usporiadania prejazdu vozidiel cez Fándlyho ulicu, na ktorej je  sedem samostatných miestnych  komunikácií v dotyku s desiatimi bytovými domami, materskou školou, špeciálnou školou a radom garáží pripravilo mesto štúdiu, ktorá rieši statickú aj dynamickú dopravu tohto územia zjednosmernením premávky.

Spracovaná štúdia bola v utorok 10.4.2018  primátorom mesta odovzdaná štyrom  dobrovoľníkom, občanom tejto časti mesta, ktorí zozbierajú postrehy a pripomienky dotknutých občanov. Náklady na vyhotovenie štúdie boli 600,- € s DPH.

Po získaní stanovísk obyvateľov Fándlyho ulice a získaním kladného stanoviska mestského zastupiteľstva a vyjadrenia Dopravného inšpektorátu bude vyhotovený projekt na zmenu dopravy a parkovania v tomto území.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018