Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Peter Straňák, Ivan Lavička, Miroslava Maruniaková, Ivana Horská, Milan Jaček

[2018-04-16]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018